Lecturers

Courses

Starts 22 Oct 2018 08:00
Ends 25 Oct 2018 18:00
Asia/Tehran
  • در زمان برگزاری مدرسه لپ‌تاپ و نرم‌افزارهای تخصصی در اختیار شرکت‌کنندگاه قرار خواهد گرفت.

  • در پایان این مدرسه به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه معتبر داده خواهد شد.

  • هزینه‌ی نام‌نویسی در این مدرسه ۲۵۰هزار تومان (برای دانشجویان ۱۵۰هزار تومان) خواهد بود. این هزینه شامل اجاره‌بهای لپ‌تاپ، و هزینه‌های پذیرایی (ناهار و میان‌وعده‌ها در ۴ روز) خواهد بود.