15 October 2015
دانشگاه تهران - دانشکده فیزیک
Asia/Tehran timezone

پلاسمای کوارک-گلوئون فاز جدیدی از ماده است که در برخورد هسته های سنگین در آزمایشگاه تولید می شود و شناخت خواص آن از زمینه های تحقیقاتی مطرح در شاخه فیزیک ذرات می باشد. هدف از این مدرسه یکروزه آشنایی بیشتر دانشجویان و محققین علاقمند به این زمینه،  با رهیافت هولوگرافی و چگونگی استفاده از آن در مطالعه خواص پلاسمای کوارک-گلوئون است. این اولین مدرسه از سری مدرسه هایی است که به این موضوع اختصاص خواهد داشت

Starts 15 Oct 2015 09:00
Ends 15 Oct 2015 18:00
Asia/Tehran
دانشگاه تهران - دانشکده فیزیک
آمفی تئاتر شهید پورمعراج
امیرآباد شمالی، روبروی خیابان نوزدهم
  • Ebrahim, Hajar (University of Tehran)
  • Aliakbari, Mohammad (Shahid Beheshti University)

سخنرانان

نوید عباسی - پژوهشکده ذرات و شتابگرها - پژوهشگاه دانشهای بنیادی

محمد علی اکبری - دانشگاه شهید بهشتی

مجتبی محمدی نجف آبادی - پژوهشکده ذرات و شتابگرها - پژوهشگاه دانشهای بنیادی


زمان: پنج شنبه، 23 مهر 1394

هزینه ثبت نام: 25,000 تومان شامل ناهار و پذیرایی که در روز مدرسه دریافت خواهد شد 

مهلت ثبت نام: تا 9 مهر 1394

بدیهی است موضوعات ارائه شده در این مدرسه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که با نظریه میدان کوانتمی و گرانش آشنایی کافی داشته باشند، مفید خواهد بود. فرستادن توصیه نامه به ایمیل داده شده در صفحه کنفرانس، برای دانشجویان کارشناسی علاقمند به شرکت در مدرسه، الزامی است